DANH SÁCH

UK và Switzerland (Chuyển tiếp)

Anglia Ruskin UniversityAnglia Ruskin University
University of DerbyUniversity of Derby
SHMS Switzerland, HospitalitySHMS Switzerland, Hospitality
IMI School, HospitalityIMI School, Hospitality
Wrexham University, UKWrexham University, UK
University of EssexUniversity of Essex
Coventry UniversityCoventry University
University of GloucestershireUniversity of Gloucestershire
QUẢN TRỊ KINH DOANH

Ngành Quản trị Kinh doanh cung cấp cho học viên nền tảng vững chắc để phát triển sự nghiệp trong các tổ chức, công ty. Ngành học này được thiết kế để đào tạo cho học các tố chất làm kinh doanh: tư duy độc lập tự tin, hiểu biết chuyên sâu về kinh doanh và quản lý, đồng thời được trang bị các kỹ năng để thích ứng nhanh chóng với sự thay đổi.

PHỔ THÔNG TRUNG HỌC

Bắt đầu từ học kỳ Thu năm 2022, Học viện Concordia Ontario (COA) đã cung cấp lộ trình đạo tạo từ cấp Trung học phổ thông, mở ra cơ hội được tuyển sinh vào các trường Đại học hàng đầu Canada, Hoa Kỳ và Vương quốc Anh. COA không chỉ cung cấp khóa học THPT mà còn mang đến cơ hội trải nghiệm toàn diện về cuộc sống tại Canada.

Chương trình THPT-Prestige cũng cam kết một sản phẩm dịch vụ mang tính 'đảm bảo', theo đó học phí sẽ được hoàn trả đầy đủ nếu học sinh không được nhận vào một trong những trường Đại học trong danh sách liên kết của Concordia.

DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN

Ngành Quản trị Du lịch và Khách sạn được thiết kế nhằm phát triển kiến thức và kỹ năng toàn diện của sinh viên. Ngành học này phát huy lợi thế về sự tự tin và cá tính của học viên để nâng cao năng lực trong việc giao tiếp, ứng xử, xử lý chuyên nghiệp nhằm mang đến sự hài lòng cho nhiều đối tượng khách hàng khác nhau trong quá trình làm dịch vụ.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYỂN TIẾP

TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN

Ngành học này tập trung vào việc tìm hiểu về môi trường kinh doanh và cơ cấu tổ chức đa dạng của doanh nghiệp, cũng như đi sâu vào khái niệm kế toán cùng với các chức năng kinh doanh khác nhau. Học viên sẽ có khả năng hạch toán các chi phí và quản lý ngân sách cho các hoạt động kinh doanh, cũng như nắm được các nguyên tắc cơ bản để lập báo cáo tài chính trong các tổ chức.