Inspire and enable through higher education

Đại Học Wrexham Glyndwr

Loại trường: Công lập

Tổng số sinh viên: 6145

Wrexham Glyndwr UNiversity (Prifysgol Glyndŵr Wrecsam) là trường đại học của Anh cung cấp cả bằng đại học và sau đại học cho sinh viên quốc tế. Trước đây được gọi là Viện Giáo dục Đại học Đông Bắc Wales (NEWI), trường đã được cấp tư cách đại học đầy đủ vào năm 2008 sau khi là thành viên của Đại học Wales từ năm 2004. Trường đại học được đặt theo tên của hoàng tử xứ Wales thời trung cổ Owain Glyndŵr.

Wrexham Glyndŵr là một trong những trường đại học chú trọng mạnh mẽ vào việc đóng góp cho sự phát triển về kinh tế, xã hội của Bắc Wales. Trường đã không ngừng thúc đẩy hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp và nhà tuyển dụng trong nước và khu vực như Airbus, Kellogg’s, JCB và BBC. Những kinh nghiệm và kiến ​​thức chuyên sâu về những ngành này được đưa vào nội dung khóa học để đảm bảo sinh viên đáp ứng được nhu cầu của thị trường việc làm sau khi tốt nghiệp và thích nghi với sự phát triển nhanh chóng của các ngành công nghiệp thế kỷ 21.

Trong chương trình đào tạo về Kinh doanh, sinh viên được tiếp xúc với các mô-đun đa dạng, không chỉ tập trung vào các kỹ năng thiết yếu cần thiết trong thế giới kinh doanh mà còn bao gồm kiến ​​thức quan trọng để phát triển nghề nghiệp. Các mô-đun như Môi trường kinh doanh, Kinh tế học, Luật kinh doanh, Nguyên tắc quảng cáo tiếp thị, Quản lý nguồn nhân lực, Quản lý rủi ro và Phân tích dữ liệu lớn đã góp phần làm phong phú thêm bộ kỹ năng linh hoạt của sinh viên.

Modules: Post-Graduate Diploma + Master’s Core

Phần -1. Quản Trị Kinh Doanh

 1. Quản Trị Chiến Lược

 2. Lãnh Đạo Chiến Lược

 3. Quản Trị Nhân Sự Chiến Lược

 4. Phương Pháp Nghiên Cứu Nâng Cao

 5. Quản Trị Chiến Lược Tài Chính

 6. Quản Trị Vận Hành và Chuỗi Cung Ứng

 7. Doanh Nghiệp và Đổi Mới Sáng Tạo

 8. Toàn Cầu Hoá và Quản Trị Doanh Nghiệp

 9. Quản Trị Chiến Lược Đổi Mới

 10. Chiến Lược Marketing

Phần -2. Dự Án Cuối Cùng: Luận Văn Tốt Nghiệp

Study mode: 100% online

Chuyển tiếp Concordia-Wrexham Glyndwr

Trình Độ Thạc Sỹ

*Các mô-đun được liệt kê ở đây có thể là sự kết hợp của bắt buộc và tùy chọn. Bạn có thể không cần phải học tất cả các môn và các môn cũng có thể thay đổi theo thời gian.

Năm-1: Quản Trị Kinh Doanh (Blended)

 1. Nghiên cứu và Viết học thuật

 2. Môi trường Kinh doanh

 3. Giới thiệu về Giao tiếp Kinh doanh

 4. Giới thiệu về Phương pháp Định lượng

 5. Giới thiệu về Chức năng Kinh doanh

 6. Giới thiệu về Tài chính

 7. Quản lý Nguồn nhân lực

 8. Quản lý Dự án

 9. Chiến lược Tiếp thị

 10. Kế toán cho Nhà quản lý

Năm-2: Quản Trị Kinh Doanh (Blended)

 1. Lãnh đạo và Quản lý Nhân sự

 2. Dự án Nghiên cứu Kinh doanh

 3. Quản lý Hoạt động

 4. Qui Trình Ra Quyết Định

 5. Thực hành Kinh doanh Bền vững

 6. Quản lý Nguồn nhân lực Chiến lược

Trình Độ Cử Nhân

*Các mô-đun được liệt kê ở đây có thể là sự kết hợp của bắt buộc và tùy chọn. Bạn có thể không cần phải học tất cả các môn và các môn cũng có thể thay đổi theo thời gian.