BHMS - Thuỵ Sỹ

B.H.M.S. là thành viên của nhóm trường Bénédict Switzerland, được thành lập vào năm 1928. Trường Bénédict là một tổ chức giáo dục tư nhân giáo dục hơn 15.000 sinh viên học tập toàn thời gian và bán thời gian hàng năm. B.H.M.S. được thành lập vào năm 1998 như một phần của Trường Bénédict tại Thụy Sĩ, có trụ sở tại St. Gallen, Zurich, Lucerne và Bern.

Bằng cử nhân quốc tế

B.H.M.S. (cùng với Đại học Robert Gordon) đã thiết kế một trong những Chương trình Bằng Cử Nhân nhanh nhất tại Thụy Sĩ mà không ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục. Tại B.H.M.S., sinh viên có thể đạt được Bằng Cử Nhân Quản trị Khách sạn và Quản trị Dịch vụ lưu trú trong vòng 18 tháng học và sau đó là giai đoạn thực tập có trả lương trong vòng 18 tháng. Một chương trình giáo dục tương tự tại một trường quản trị khách sạn Thụy Sĩ khác sẽ đòi hỏi 24 tháng học và sau đó là giai đoạn thực tập trong vòng 12 tháng. Điều này mang lại lợi thế cho các cựu sinh viên của B.H.M.S. khi họ học ít đi 6 tháng mà vẫn có thêm 6 tháng kinh nghiệm làm việc có trả lương tại Thụy Sĩ.

Chương trình chuyển tiếp Concordia- BHMS

Năm-1: Học Kết Hợp (O2O)

*Các mô-đun được liệt kê dưới đây có thể là sự kết hợp giữa các mô-đun bắt buộc và tùy chọn. Sinh viên có thể không phải học tất cả các môn.

 1. Quản lý Kinh doanh Du lịch và Khách sạn

 2. Dịch vụ và Dịch vụ Khách hàng

 3. Kế toán và Tài chính

 4. Phát triển Học thuật và chuyên môn Nghề nghiệp

 5. Quản lý Sự kiện

 6. Phát triển Ngành Du lịch và Khách sạn

 7. Vấn đề Đương đại trong Du lịch và Khách sạn

 8. Quản trị Marketing

 9. Quản trị quan hệ Khách hàng

 10. Quản trị Hoạt động

 11. Quản trị Tài chính

 12. Quản trị Nhân sự

Năm-2: Tại I.M.I 6 tháng tại trường + 6 tháng thực hành toàn cầu (Theo đăng ký của học viên)

 1. Quản lý và tổ chức sự kiện

 2. Quản lý Dịch vụ Khách sạn

 3. Quản lý và Phát triển Cơ sở Dịch vụ Khách sạn

 4. Quản trị Chiến lược trong Ngành Khách sạn và Dịch vụ Lưu trú

 5. Quản lý Tài chính trong Lĩnh vực Dịch vụ Du lịch và Khách sạn

 6. Luận văn cuối khoá