Học Phổ thông Trung học tại Concordia Ontario để được vào các trường đại học uy tín tại Mỹ, Canada, Anh. Cam kết học phí sẽ được hoàn trả đầy đủ nếu học sinh không được chấp nhận vào một trong những trường đại học trong danh sách liên kết với Concordia.

Học 2 năm Phổ thông Trung học tại Canada

Concordia Ontario Academy (COA) tạo ra nhiều cơ hội cho học sinh tương tác thực tế theo sở thích cá nhân, mang lại những trải nghiệm quý báu, khả năng đạt được thành công trong học tập và tính chuyên nghiệp trong một xã hội toàn cầu hóa. Ứng dụng tiến bộ công nghệ mới nhất và chương trình học được phát triển cá nhân hoá, Concordia sẽ phát huy tối đa tiềm năng của mỗi học sinh. Lấy học sinh làm trung tâm và sự thành công của họ là động lực cho sự phát triển của chúng tôi.

Nền tảng học tập Concordia Ontario

Chứng chỉ Quốc tế

Được công nhận toàn cầu, được đánh giá cao và có thể sử dụng làm hồ sơ xin học tại các trường đại học đã được liên kết.

Kết hợp Online & Offline

Các trung tâm StudySpace cung cấp chương trình học trực tuyến, làm phong phú trải nghiệm học tập thông qua các chương trình ngoại khóa gồm thể thao, nghệ thuật, âm nhạc và các sự kiện.

Cá nhân hoá lộ trình học

Các module học tập được cá nhân hoá là bước đi quan trọng để tạo ra lộ trình học tập phù hợp với nhu cầu và năng lực của mỗi học viên.