Amplify

your ambition.

Đại Học Anglia Ruskin

 • Loại trường: Công lập

 • Năm thành lập: 1858

 • Tổng số sinh viên: 31,000

 • Địa chỉ: Cambridge Campus, East Rd, Cambridge CB1 1PT, UK.

Anglia Ruskin University là một trong những trường đại học danh tiếng nhất ở East Anglia, Vương quốc Anh. Trường được thành lập từ năm 1858 bởi John Ruskin với tên gọi ban đầu là Trường Nghệ thuật Cambridge. Cùng với thời gian, Viện Giáo dục Đại học Essex đã hợp nhất với Trường Cao đẳng Nghệ thuật và Công nghệ Cambridgeshire. Đến năm 1992, trường được đặt tên mới là Đại học Bách khoa Anglia, và năm 2005 được đổi tên thành Đại học Anglia Ruskin.

Theo đánh giá khảo sát (RAE) được thực hiện gần đây bởi chính phủ Anh, hơn bốn lĩnh vực nghiên cứu của trường được xếp hạng trong top 4 (trong số các trường đại học hiện đại) và tám lĩnh vực nghiên cứu của trường được đánh giá là hàng đầu thế giới. Ngoài ra, ARU được công nhận xếp hạng "hàng đầu thế giới" trong 12 lĩnh vực học thuật theo Research Excellence Framework.

ARU cũng cung cấp các khóa học bán thời gian khác nhau và các chương trình Continuous Professional Development (CPD) được thiết kế đặc biệt cho các chuyên gia đang làm việc. Với các cơ sở đào tạo từ xa, sinh viên có thể truy cập tài nguyên nghiên cứu và hội thảo trực tuyến một cách thuận tiện.

Chuyển tiếp Concordia-Ruskin Anglia

Module Cao học và Thạc sỹ

Phần-1: Quản trị Kinh doanh

 1. Chiến lược và Kế hoạch Doanh nghiệp

 2. Lãnh đạo Tầm nhìn và Định Hướng

 3. Chiến lược Quản trị Nhân sự

 4. Kỹ thuật Nghiên cứu Kinh doanh

 5. Chiến lược Tài chính và Kế hoạch Đầu tư

 6. Vận hành hệ thống và Logistic

 7. Đạo đức Kinh doanh và Quản trị Quốc tế

 8. Lãnh đạo Biến đổi và Thay đổi Tổ chức

 9. Chiến lược Thị trường và Phát triển Thương hiệu

Phần-2: Dự án cuối cùng: Luận văn tốt nghiệp

Trình độ thạc sỹ

*Các mô-đun được liệt kê ở đây có thể là sự kết hợp của các môn bắt buộc và tùy chọn. Bạn có thể không cần phải học tất cả các môn. Các môn có thể bị thay đổi theo thời gian.

Trình độ cử nhân

Năm 1: Quản trị doanh nghiệp (Blended)

 1. Nghiên cứu và viết học thuật

 2. Môi trường kinh doanh

 3. Tổng quan về giao tiếp kinh doanh

 4. Tổng quan về phương pháp định lượng

 5. Tổng quan về các chức năng trong kinh doanh

 6. Tổng quan về Tài chính

 7. Quản trị nhân sự

 8. Quản trị dự án

 9. Marketing chiến lược

 10. Kế toán dành cho nhà quản lý

Năm 2: Quản trị doanh nghiệp (Blended/Campus)

 1. Lãnh đạo Tổ chức và Quản lý Nguồn nhân lực

 2. Nghiên Cứu Ý Tưởng Kinh Doanh

 3. Chiến Lược Vận Hành Doanh Nghiệp

 4. Ra Quyết Định Tài Chính

 5. Thông Lệ Kinh Doanh Bền Vững

 6. Quản Trị Nhân Sự Chiến Lược

*Các mô-đun được liệt kê ở đây có thể là sự kết hợp của các môn bắt buộc và tùy chọn. Bạn có thể không cần phải học tất cả các môn. Các môn có thể bị thay đổi theo thời gian.